Attention!Belangrijke informatie over COVID-19 maatregelen. Lees meer

Nieuws

Camiel Eurlings benoemd als lid Raad van Commissarissen van BIA
19 juli 2021

Met ingang van 1 augustus 2021 is de heer Camiel Eurlings benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Bonaire International Airport N.V. De heer Eurlings brengt expertise op het gebied van luchtvaart, governance en bestuur in en heeft een uitgebreide staat van dienst; zo was hij onder andere Minister van Verkeer en Waterstaat en CEO van KLM. De heer Eurlings heeft verschillende posities bekleed als toezichthouder.

Op het privaat vlak was hij bijvoorbeeld toezichthouder bij onder andere American Express Global Business Travel en GOL Airlines. Op het snijvlak van publiek en privaat was hij als toenmalig bewindspersoon de eindverantwoordelijk toezichthouder bij organisaties als de Luchtverkeersleiding Nederland, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de Rijksdienst Wegverkeer.

De heer Eurlings is voorgedragen door de Raad van Commissarissen na een intensieve procedure waaraan meer dan 60 geïnteresseerden hebben deelgenomen. Met de benoeming van de heer Eurlings bestaat de Raad van Commissarissen uit drie leden: naast de heer Eurlings zijn dat Angel Bermudez en Marco van de Kreeke (voorzitter). BIA is zeer verheugd met de aanstelling van de heer Eurlings en ziet uit naar een prettige en succesvolle samenwerking.

Minister van Nieuwenhuizen bezoekt BIA
14 juli 2021

Gisteren bracht Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een bezoek aan Bonaire International Airport (BIA). De delegatie, bestaande uit o.a. de gezaghebber van Bonaire, de heer Rijna, DG Mobiliteit IenW, Kees van der Burg en Coördinerend Manager Cariben IenW Marjan van Giezen, liet zich door BIA informeren over de uitdagingen en de plannen die de luchthaven heeft. Zo moeten platformen worden verplaatst en uitgebreid om aan de internationaal gestelde normen te voldoen. Minister van Nieuwenhuizen gaf aan dat vanuit IenW de veiligheid van de luchtvaart voorop staat, daaraan kan IenW een financiële bijdrage leveren. De luchthaven heeft daarnaast te maken met een toenemend aantal vluchten en de capaciteit van de terminal is te beperkt om het grote aantal passagiers goed te kunnen verwerken. Een ander project van BIA is de vervanging van de baanverlichting omdat deze aan het einde van zijn levensduur is. In een presentatie werd het masterplan met de toekomstige ontwikkelingen om de groei van het aantal vluchten en passagiers op te kunnen vangen toegelicht.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding op de luchthaven. Minister van Nieuwenhuizen bekeek hierbij de nieuwe uitbreiding van de vertrekhal en werd rondgeleid langs de beoogde uitbreidingslocaties uit het masterplan. De brandweer van Bonaire (BKCN) stond ook op het platform van BIA met twee crashtenders om een toelichting te geven over hun taak op de luchthaven. De taak van BKCN is bijzonder omdat zij zowel de brandweer voor het eiland zijn als ook voor de luchthaven. Daarna werd gekeken naar de tool die door NACO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ontwikkeld. Deze tool die o.a. uit akoestische regenmeters en een rekenprogramma bestaat is ontwikkeld om de hoeveelheid regen op de startbaan te kunnen berekenen. BIA is binnenkort verplicht de hoeveelheid water op de baan door regen te rapporteren aan piloten zodat zij daarmee rekening kunnen houden tijdens het starten of landen. 

Het bezoek werd afgesloten met de overhandiging van een baanlamp door de Minister aan de COO van BIA, Onno de Jong, als symbolische start van het project ter vervanging van de baanverlichting. Dit project wordt onder leiding van Rijkwaterstaat uitgevoerd.      

BIA doet mee met #BON BAKUNA!
14 juli 2021

Diverse medewerkers van BIA hebben deelgenomen aan de vaccinatiecampagne van het OLB.

Internationale beoordeling voor de uitvoering van COVID-19 maatregelen
30 september 2020

Bonaire International Airport heeft het “Certificate of Accreditation” ontvangen van de Airports Council International (ACI).

ACI is een samenwerkingsverband van internationale luchthavens. Het Airport Health Accreditation programma van ACI geeft luchthavens een beoordeling over hoe hun gezondheidsmaatregelen in het kader van Covid-19 zijn afgestemd op internationaal opgestelde aanbevelingen voor de burgerluchtvaart (ICAO).

Met deze erkenning laat BIA zien op een professionele manier uitvoering te geven aan maatregelen die de gezondheid en veiligheid van werknemers en passagiers zo goed mogelijk waarborgen. Het laat ook zien dat BIA in staat is de genomen maatregelen te prioriteren, evalueren en zo nodig tijdig aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Jos Hillen, CEO van Bonaire International Airport: “We zijn erg trots op deze erkenning. Mijn team heeft vanaf het begin van Covid-19 hard gewerkt om alle noodzakelijke procedures en maatregelen uit te voeren. Het is onze taak om deze aanpak onverminderd voort te zetten en nog verdere verbeteringen door te voeren waar dat nodig blijkt”.