Attention!
Informatie over de Visitor Entry Tax. Lees meer

Nieuws

DCCA spreekt haar zorgen uit over de mogelijke gevolgen van krimp Schiphol
21 juni 2023

ORANJESTAD – Het kabinet heeft vorig jaar een voorgenomen besluit gepresenteerd om het aantal vliegbewegingen op Schiphol te beperken tot maximaal 440 duizend per jaar (nu maximaal 500 duizend per jaar).

Deze beperking kan mogelijk een negatief effect hebben op de capaciteit vanaf Schiphol naar de Nederlands Caribische eilanden en vice versa. De Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) heeft onlangs als belanghebbende haar bezorgdheid hierover bij de Nederlandse regering kenbaar gemaakt. De DCCA is een samenwerking tussen de 6 luchthavens van de Nederlands Caribische eilanden, te weten Aruba Airport Authority N.V., Bonaire International Airport N.V., Curaçao Airport Partners N.V., Princess Juliana International Airport Operating Company N.V., het Openbaar Lichaam Saba, en het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

De zorgen hebben vooral betrekking op de economische en maatschappelijke effecten die het voorgenomen besluit tot beperking van het aantal bewegingen op Schiphol kan hebben op het Caribische deel van het Koninkrijk. Luchtvaartmaatschappijen zouden mogelijk de vluchtfrequenties naar de Nederlandse Caribische eilanden moeten verlagen. Hierdoor is er een reële kans op een verhoging van de ticketprijzen tussen Nederland en het Nederlands Caribisch gebied. Minder capaciteit en mogelijk hogere ticketprijzen kunnen een negatief effect hebben op alle drie de segmenten van reizigers: zakenreizen, vrije tijd en het bezoeken van vrienden en familie (VFR). Dit zal een negatieve impact hebben op de economie en de connectiviteit van sociale en familiekringen.

“Dit potentiële effect op de capaciteit en op de ticketprijzen baart onze regio zorgen. Op basis van de informatie die we hebben; gaan we ervan uit dat bij de berekening van de impact van een krimp van Schiphol geen rekening wordt gehouden met de mogelijke effecten in het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk. Door onze zorgen te uiten, vertrouwen we erop dat de belangen van de Nederlands Caribische eilanden worden meegewogen in de verdere besluitvorming van het Nederlandse ministerie”, aldus Joost Meijs, CEO van Aruba Airport Authority N.V. en voorzitter van de DCCA.

De DCCA heeft, gezien de mogelijke negatieve gevolgen voor de economie en het maatschappelijk welzijn van de Nederlands Caribische eilanden, er bij de Nederlandse regering op aangedrongen ervoor te zorgen dat de capaciteit tussen Nederland en het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk niet wordt verminderd als gevolg van de voorgenomen besluitvorming.

Over de DCCA

De Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) is een samenwerking tussen alle zes Caribische luchthavens binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het doel van DCCA is om de algemene kwaliteit van elke individuele luchthaven te verbeteren door wederzijdse assistentie en efficiënte uitwisseling van informatie, kennisoverdracht en het delen van expertise te faciliteren met als doel schaalvoordelen te behalen. DCCA heeft als doel om toekomstgerichte alternatieve luchtvervoersopties te presenteren om de connectiviteit tussen de eilanden tussen de Nederlands-Caribische eilanden te verbeteren.

Datum: 20 juni 2023

Vacature Airport Duty Officer
21 juni 2023

Bekijk de vacature hier:

Airport Duty Officer
Vacature Senior Financial Administrator
05 mei 2023

Bekijk de vacature hier:

Vacature Sr. Financial Administrator
Vacature Maintenance Manager Airside
17 maart 2023

Bekijk de vacature hier:

Maintenance Manager Airside
Vacature bouwkundig Technicus
30 januari 2023

Klik hieronder voor meer informatie

Vacature bouwkundig technicus
Flamingo Airport opent nieuw terras vertrekhal
15 september 2022

Gisteren heeft Bonaire International Airport (BIA) officieel het nieuwe terras bij de vertrekhal geopend, met het doorknippen van het lint door Gezaghebber Rijna, Gedeputeerde Thielman en dhr. Van der Scheer, directeur BIA. “Flamingo Airport is voor veel bewoners van Bonaire een poort naar de regio en de rest van de wereld. Daarnaast is het voor bezoekers van ons eiland een belangrijke plek waar hun verblijf begint en ook weer eindigt. Daarom willen wij al deze passagiers een prettige ervaring bieden,” aldus Van der Scheer.

“Het BC heeft als doel om de concurrentiepositie van Bonaire te verbeteren. Hiervoor is de verbetering van de zee- en luchtverbindingen van essentieel belang,” verklaarde gedeputeerde Thielman. “Het upgraden van de ervaringen van de bezoekers draagt bij aan de verbetering van het toeristisch product.” Gedeputeerde Thielman kondigde aan in een ver stadium te zijn met het

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de renovatie van de platformen en de modernisering en uitbreiding van de huidige terminal.

Het nieuwe terras is onderdeel van een serie aanpassingen en uitbreidingen van de terminal die de afgelopen jaren is gerealiseerd, waaronder ook de nieuwe ruimte voor de security controle, de nieuwe winkels en een nieuwe operationele ruimte voor het team van Airport Duty Officers. Het terras biedt vertrekkende passagiers een sfeervolle wachtruimte in de openlucht met een horeca gelegenheid. Door de inrichting met planten, hout, modern meubilair en sfeerverlichting heeft het een mooie uitstraling die past bij het eiland. Het is al enige tijd in gebruik, maar is onlangs pas in zijn geheel opgeleverd.

Na een inzegening door pastoor Santiago lichtte Van der Scheer in zijn toespraak toe dat de verbeteringen een grote bijdrage leveren aan de beleving van de passagiers. Ook vertelde hij dat er de komende tijd nog meer verbeteringen aankomen, zoals de al eerder aangekondigde overkapping voor aankomende passagiers, een lift op het platform en een grotere bagageband in de aankomsthal.

“Wij zijn al onze partners zeer dankbaar voor de goede samenwerking, met name het Openbaar Lichaam Bonaire, onze leveranciers en de gebruikers van de luchthaven. Wij willen deze mijlpaal vieren als blijk van waardering aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. En het is voor ons een kans om te vertellen wat we allemaal doen om Flamingo Airport steeds verder te verbeteren,” aldus Van der Scheer. Gedeputeerde Thielman was verheugd met deze gelegenheid en kijkt uit naar een intensieve samenwerking om een nieuw tijdperk voor Flamingo Airport in te luiden.

Toerismeprestaties 2de kwartaal 2022 en vooruitzichten
07 september 2022

Gezamenlijke driemaandelijkse persconferentie

Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft samen met haar partners Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), BONHATA, Bonaire International Airport (BIA) en de havenmeester haar driemaandelijkse persconferentie gehouden om een ​​overzicht te geven van de toerismeprestaties in het tweede kwartaal van 2022 en de vooruitzichten voor de winter van 2022 – 2023. Een opmerkelijke analyse die tijdens de persconferentie werd gedeeld, is het feit dat Bonaire in augustus 2022 11.410 bezoekers (niet-ingezetenen) verwelkomde, waarvan 9806 afkomstig uit internationale markten zoals Nederland en de Verenigde Staten, 1507 waren afkomstig van de CAS-eilanden, 44 bezoekers kwamen van de BES-eilanden en 53 bezoekers werden geregistreerd als transitpassagiers.

In de komende periode zal het Bonairiaanse eilandbestuur zich richten op een evenwichtige ontwikkeling. Het doel is om de kwaliteit van het toerisme te verhogen, wat moet leiden tot een beter inkomen voor onze burgers. De gedeputeerde van economische ontwikkeling en toerisme, Hennyson Thielman, legt uit: “Veel Bonairianen verdienen hun dagelijks brood in de toeristische sector. Ons doel is om de kwaliteit van leven van alle Bonairianen te verbeteren. Daarom investeren we de extra inkomsten van de toeristenbelasting in het opleiden van onze mensen om hun vaardigheden te verbeteren, en in het promoten van onze cultuur, in de visserij en verbetering van de infrastructuur. De toeristenbelastingwet wordt momenteel geëvalueerd om enkele aanpassingen voor te stellen, onder meer voor de Bonairianen die in het buitenland wonen. We hebben verschillende beslissingen genomen om de ontwikkeling in de richting van een beter evenwicht tussen toerisme en het welzijn van de gemeenschap te sturen. Bijvoorbeeld het besluit om de ontwikkeling van toeristische accommodaties aan banden te leggen en deze aan strengere regels en voorwaarden te binden. Ook mag er per dag maar één groot cruiseschip aanmeren. Het recente MoU met Royal Caribbean moet zorgen voor hogere inkomsten voor de lokale sector, evenals voor investeringen in onze cultuur, onze natuur en onze monumenten. Met deze stappen en de nadruk op onderwijs willen we bereiken dat toerisme veel meer voordeel oplevert voor onze inwoners,” aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van economische ontwikkeling en toerisme.

De directeur van Tourism Corporation Bonaire, de heer Miles Mercera, vertelde dat het doel is om tegen het einde van 2022 100% herstel van het toerisme te bereiken. Herstel van toerisme moet structurele veranderingen inhouden voor de manier waarop we het eiland positioneren en de nichemarkt die we willen aantrekken. Op 1 september 2022 heeft TCB in samenwerking met haar stakeholders een nieuwe richting voor wat betreft branding geïntroduceerd, die medio september 2022 gevolgd wordt door de lancering van een nieuwe website. Voor de maand augustus 2022 heeft TCB een lichte daling in bezoekersaantallen gemeten in vergelijking met juli 2022, en een algemene daling van 4% van het totale aantal vliegbewegingen ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van de beperkte capaciteit van het intereilandelijke verkeer en een lichte daling van het aantal passagiers uit Nederland. De Verenigde Staten bleven sterke presteren met een gestage toename ten opzichte van vorig jaar. De muurschildering op het TCB-kantoor als onderdeel van de productontwikkelingsstrategie van TCB werd onthuld. TCB liet ook een voorproefje van de nieuwe website zien en de Amerikaanse branding campagne die medio september 2022 van start gaat.

Veroesjka de Windt, de BONHATA-directeur, vertelde dat het eerste kwartaal van 2022 goed begon met een gemiddelde bezetting van 82%, maar vanaf april werd een daling van het bezettingspercentage gemeten van 79% en sindsdien is dat niet meer gestegen. Het tweede en derde kwartaal laat een gemiddelde van 66% zien. Als je dezelfde maanden vergelijkt met die van 2021, zie je dat we het vorig jaar beter deden. Ter vergelijking: juli en augustus 2021 hadden een gemiddelde bezettingsgraad van 71 en 74%, terwijl in 2022 een gemiddelde hotelbezetting van 64 en 58% werd gemeten. BONHATA concludeert, net als TCB, dat het ‘champagne effect’ eraf is. Volgens BONHATA zijn alle andere bestemmingen open voor ‘business’, wat gevolgen heeft voor de ABC-eilanden. Voor Bonaire betekent dit dat er werk aan de winkel is en dat er mogelijkheden zijn. Hoewel we een lagere bezettingsgraad hebben, hebben we een verbetering gemeten in termen van ons gemiddelde dagtarief. Het gemiddelde dagtarief voor 2022 voor het tweede en derde kwartaal is $ 227 en de prognose voor het derde en vierde kwartaal is $ 235. Vergeleken met het derde en vierde kwartaal van 2021 was het gemiddelde dagtarief $ 192. Men kan dit vertalen naar minder mensen maar meer inkomsten. Als we het hebben over het gemiddelde dagtarief van accommodaties, is het goed om te vermelden dat dit bij BONHATA-leden varieert van $ 86 tot $ 800 per nacht.

Maarten van der Scheer, BIA-directeur, vertelde dat Bonaire International Airport een sterke eerste helft van 2022 heeft meegemaakt. BIA heeft 8% meer aankomende en vertrekkende passagiers verwerkt dan in de eerste 7 maanden van het pre-COVID-jaar 2019. Flamingo Airport is in volle gang met de voorbereiding van een aantal verbeteringen op de luchthaven, om de capaciteit en kwaliteitservaring voor de passagiers te verbeteren. BIA is voorzichtig optimistisch  over de prognoses voor 2022 en 2023. Van der Scheer noemde het wereldwijde tekort aan piloten als een mogelijk risico voor toekomstige ontwikkelingen.

Namens de havenmeester presenteerde Kia-San Silberie de meest recente gegevens voor de maanden juli (2 cruiseschepen) en augustus (2 cruiseschepen) en zij gaf ook een vooruitblik voor de maand september (5 cruiseschepen). Kia-San liet weten dat het havenkantoor van Bonaire het momenteel druk heeft met het cruiseschema voor de rest van 2022 en een volledig schema voor 2023, conform het nieuwe beleid van het eilandbestuur om over te gaan naar het één cruiseschip per dag-beleid. Kia-San ging ook in detail in op het nieuwe Memorandum of Understanding (MOU) dat werd ondertekend met Royal Caribbean Cruise Lines. Dit geeft het havenkantoor de mogelijkheid om nauw samen te werken met de cruisemaatschappij om te werken aan het “perfecte schip” voor Bonaire. Om het perfect passende schip te krijgen, moeten de verrichtingen in de haven worden verbeterd, met betrekking tot boekingen, diensten, en planning.

Als onderdeel van het Toeristisch Herstelplan zijn de stakeholders gestart met hun gezamenlijke driemaandelijkse persconferenties op het gebied van toerisme met als doel de samenwerking te bevorderen en onze lokale gemeenschap te informeren over de ontwikkelingen binnen de toeristische sector. TCB zal in samenwerking met haar stakeholders onze gemeenschap elk kwartaal blijven informeren over de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen in de toeristische sector.

Partners: OLB, BONHATA, BIA, Havenmeester en TCB.

DCCA – A Flight to the Future event
05 september 2022

Doe mee met het gratis virtueel evenement vol presentaties, paneldiscussie en testvluchtdemonstraties in Aruba met de Pipistrel Velis Electro, het eerste gecertificeerde elektrische vliegtuig. Laten we kennis delen en dialoog creëren over de toekomst van de luchtvaart. 🌱✈️

Vacature Airport Duty Officer & Terminal Service Officer
08 juli 2022

Bonaire International Airport N.V. heeft een vacature voor een Airport Duty Officer & een Terminal Service Officer. Klik hieronder voor meer informatie.

Vacature Airport Duty Officer & Terminal Service Officer