Attention!
Information Visitor Entry Tax. Read more

News

Uitleg bestaande regels autoverhuur op Flamingo Airport
26 June 2024

In toenemende mate is op de luchthaven sprake van overlast door aanbieders van huurauto’s die daarvoor geen toestemming hebben. Daarom verduidelijkt Bonaire International Airport (BIA) nog eens de bestaande regels die hiervoor gelden en kondigt zij aan hier meer op toe te gaan zien.

BIA en al haar partners verwelkomen jaarlijks talloze bezoekers op ons prachtige eiland. Velen van hen kiezen ervoor om direct na aankomst op de luchthaven een huurauto mee te nemen om het eiland te verkennen. Om aan deze vraag te voldoen, opereren meerdere autoverhuurbedrijven, met voldoende huurauto’s, met toestemming van BIA op de luchthaven. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk voor bezoekers om elders op het eiland een auto te huren.

Helaas komt het in toenemende mate voor dat huurauto’s op het luchthaventerrein worden aangeboden en verhuurd, zonder de daarvoor benodigde toestemming. Dit leidt tot overlast en verstoring van de luchthavenactiviteiten. De parkeerfaciliteiten zijn primair bedoeld voor het bezoeken van de airport voor haar diensten. Gelukkig zijn er ook veel autoverhuurbedrijven op het eiland actief die zich wel goed aan de regels houden. Om duidelijkheid te verschaffen, een eerlijk speelveld te bevorderen en de orde en veiligheid te handhaven, licht BIA nu dit bestaande beleid nader toe.

BIA is eigenaar en beheerder van het luchthaventerrein en de parkeerfaciliteiten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming commerciële activiteiten uit te voeren op deze terreinen, waaronder het aanbieden en verhuren van huurauto’s. Dat staat ook duidelijk vermeld op diverse borden bij de ingang van het terrein en op de website van BIA. Deze bestaande regels gelden voor iedereen en zijn bedoeld om de passagiers van dienst te zijn in een gastvrije omgeving met het juiste productaanbod.

Daarom zal BIA vanaf augustus 2024 intensiever toezien op het zonder toestemming overdragen van huurauto’s op het luchthaventerrein. Daarnaast zal BIA online monitoren op onjuiste advertenties waarbij de luchthaven als ophaal- en wegbreng plek van de huurauto wordt aangeboden, zodat passagiers niet onjuist geïnformeerd worden.

Ook voor het ophalen en wegbrengen van klanten voor autoverhuur op een locatie buiten de luchthaven, is toestemming van BIA nodig. Dit zal nog enige tijd gedoogd worden, totdat hiervoor een haltefaciliteit op het terrein gerealiseerd is. Geïnteresseerde autoverhuurbedrijven kunnen zich bij BIA melden om vanaf dan, onder voorwaarden en met toestemming, op een ordentelijke wijze een shuttle-service aan te bieden naar een autoverhuurlocatie buiten de airport.

BIA rekent op begrip en medewerking van iedereen, om op deze wijze samen te werken aan een gastvrije, ordentelijke en veilige luchthaven.