Nieuws

Informatie over de Visitor Entry Tax per 1 juli 2022
28 juni 2022

Informatie over de Visitor Entry Tax per 1 juli 2022

Maarten van der Scheer benoemd als Directeur van Flamingo Airport
23 juni 2022

De Algemene Vergadering van Bonaire International Airport N.V. (“BIA”) heeft per 1 augustus 2022 de heer Maarten van der Scheer MSc BA, benoemd tot Directeur van de vennootschap. Hij volgt hiermee Jos Hillen op, die vanaf 1 juli 2019 de positie op interim basis heeft vervuld. De benoeming is op voordracht van de Raad van Commissarissen en volgt na een intensief en transparant selectieproces dat eind vorig jaar gestart is met ondersteuning van Deloitte.

Marco van de Kreeke, voorzitter van de Raad van Commissarissen feliciteert Maarten van der Scheer van harte met zijn benoeming tot directeur: “De Raad is bijzonder blij te kunnen aankondigen dat Maarten van der Scheer is benoemd als de nieuwe directeur van de luchthaven. Maarten is ervaren in het besturen in een bestuurlijk complexe omgeving waarin vele belangen spelen. Hij heeft allround luchthaven ervaring, sterke communicatieve vaardigheden en is een teambuilder die in staat is met het hele luchthaventeam en de vele stakeholders op Bonaire de airport verder te ontwikkelen. Wij kijken zeer uit naar zijn komst en wensen hem veel succes.”

Maarten van der Scheer (42) is werkzaam geweest bij Royal Schiphol Group en heeft ruim 15 jaar ervaring met bedrijfsvoering van luchthavens, zowel in het hart van de operatie als op strategisch niveau in het hoger management. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in de ontwikkeling en financiering van grote luchthavenprojecten. De heer Van der Scheer: “Het eiland en de luchthaven kunnen samen trots zijn op wat er in vele jaren is opgebouwd. Ik kijk er naar uit om in nauwe samenwerking met de partners op het eiland onze gezamenlijke doelen verder vorm te geven en ik ben verheugd om daar onderdeel van uit te mogen maken.” Maarten zal zich binnenkort met zijn gezin vestigen op Bonaire.

De Raad van Commissarissen spreekt haar welgemeende dank uit aan Jos Hillen, voor zijn inzet en inspanningen in de afgelopen jaren. Onder zijn leiding zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van de veiligheid. Het door de ILT verleende Veiligheidscertificaat voor de maximale termijn van drie jaar is een duidelijk bewijs van een veilige vliegoperatie en een goed werkend safety management system. In een turbulente periode daarna, waarin Covid leidde tot sterk teruglopende passagiersaantallen en inkomsten, heeft BIA de organisatie in stand kunnen houden en de financiële gevolgen van de crisis kunnen minimaliseren dankzij een goede samenwerking met de hierbij betrokken ministeries in Den Haag. Verder zijn onder zijn leiding veel verbeteringsprojecten op de luchthaven uitgevoerd en heeft hij samen met alle collega’s de aanpak van een meerjaren onderhoudsprogramma ontwikkeld. Ook heeft hij de afgelopen jaren met veel ambitie leiding gegeven aan het proces om te komen tot een nieuw masterplan voor de luchthaven.

Marco van de Kreeke is door de Algemene Vergadering herbenoemd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een tweede periode van drie jaar. Tenslotte is de Raad van Commissarissen verheugd dat de heer John Soliano bereid is gevonden om de functie van Secretaris van de RvC te aanvaarden.

De Raad van Commissarissen heeft het volste vertrouwen dat met deze benoemingen BIA in staat zal zijn om de vele uitdagingen waarmee de mondiale luchtvaart en luchthavens momenteel worden geconfronteerd het hoofd te bieden. De Raad zal zich blijven inspannen om de organisatie van BIA structureel te versterken.

To promote Sustainable and Affordable Air Transport between the Dutch Caribbean Islands:
26 januari 2022

Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) organizes the first international “Sustainable Air Transportation Event” in Aruba in November 2022

ORANJESTAD – One of the key elements of the cooperation Agreement signed in April 2021 by the Chief Executive Officers and Managing Directors of all six commercial Airports[1] within the Dutch Caribbean pertaining to the Kingdom of the Netherlands, is to collaborate towards sustainable, stable, and affordable air connections between the Dutch Caribbean airports.

Klik hier om het volledige persbericht te lezen (ENG) Klik hier voor de Announcement video
TCB & BIA in samenwerking met BONHATA & OLB tekenen een Memorandum of Understanding en Joint Cooperation Agreement om te blijven investeren in Air Service Development
19 november 2021

Tourism Corporation Bonaire (TCB) en Bonaire International Airport (BIA), in samenwerking met OLB en BONHATA ondertekenen een Memorandum of Understanding en Joint Cooperation Agreement waarin deze partijen de noodzaak uiten om door te gaan met de volledige samenwerking tussen deze entiteiten om de gemeenschappelijke doelen voor onze Bonaire Route Development-inspanningen op een coherente, effectieve en efficiënte manier te bereiken. Na de komst van United Airlines hebben we ons pre-COVID niveau van Air Service naar Bonaire bereikt. In het kader van het Masterplan Toerisme en het Herstelplan Toerisme zullen we de ontwikkeling voor meer verbindingen voortzetten en vergroten.

Ons doel: Een gezamenlijke samenwerking voortzetten voor een duurzame uitvoering van de Route Development-strategie voor het eiland Bonaire. OLB, BIA, BONHATA zullen in samenwerking met TCB als bedrijfsentiteiten nauw blijven samenwerken bij onze inspanningen om de luchtdienst naar Bonaire te behouden en uit te breiden. De gezamenlijke inspanningen van deze organisaties zijn gericht op het aantrekken van nieuwe luchtvaartmaatschappijen en/of het stimuleren van luchtvaartmaatschappijen die al op Bonaire vliegen om frequenties te verhogen en nieuwe gateways/bestemmingen te openen.

De samenwerkingsovereenkomst identificeert ook gebieden van datadeling en uitvoering van projecten zoals de Exit Survey en bezoekerservaring op de luchthaven.

Gedeputeerde van Toerisme, de heer Hennyson Thielman (OLB), BONHATA CEO, Veroesjka de Windt en BONHATA Voorzitter, Bas Noij en CEO Bonaire International Airport, Jos Hillen ondersteunden vandaag trots deze prestatie en feliciteerde het team namens de Route Development commissie.

Volgens Miles Mercera, CEO TCB, “is dit een belangrijke mijlpaal in het proces van professionalisering en het creëren van het juiste kader voor partnerschap in toerisme. Deze samenwerking vormt de basis van onze Route Development-strategie en geeft richting en commitment. Ik ben trots op de prestaties tot nu toe en kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk van de inspanningen van Air Service/Route Development.”

Volgens Jos Hillen, CEO van BIA “zullen we onze inspanningen voortzetten om ons Masterplan van de luchthaven te ontwikkelen om aan de vereiste internationale veiligheidsnormen (ICAO) te voldoen, om de infrastructuur uit te breiden en een nieuwe internationale terminal te bouwen die verbonden is met de bestaande luchthaven aan de oostzijde. Dat maakt het mogelijk om de luchthaven te laten groeien binnen de voorwaarden van het Masterplan Toerisme en Herstelplan.”

Vacature Senior Financial Administrator
11 november 2021

Bonaire International Airport N.V. heeft een vacature voor Senior Financial Administrator. Klik hieronder voor meer informatie.

Vacature Senior Financial Administrator
Eerste Mini Hoogvliegersdag op Bonaire
04 oktober 2021

Zondag 3 oktober hebben Zhaeva, Yadin, Dinan een geslaagde ‘mini’ Hoogvliegersdag gehad op het vliegveld van Bonaire International Airport.
Om 10.00 uur werden ze ontvangen bij de brandweerkazerne van Bonaire. Zij zijn tevens de brandweer van de luchthaven. Nadat de kinderen een rondleiding hebben gekregen door de kazerne mochten ze een rondje mee met een crashtender en ook even blussen.
Na het bezoek aan de brandweer hadden de kinderen en hun begeleiders even een moment in het restaurant op de luchthaven met drinken en pastechi, waarna een medewerkster van BIA de groep een rondleiding gaf over de luchthaven.
De kinderen mochten zichzelf wegen bij de incheckbalie, hebben een tas mogen scannen bij de security check en mochten ook even bij de Koninklijke Marechaussee hun eigen paspoort checken.
Na afloop van de rondleiding was het tijd om zelf een vlucht te maken. Piloot Nigel van Stichting Hoogvliegers heeft Zhaeva, Yadin en Dinan om de beurt een rondje om Bonaire gevlogen.
De kinderen mochten tijdens het wachten ook nog mee met een medewerker van BIA voor een runway inspectie.
Al met al een geslaagde dag waaraan BIA met veel plezier heeft bijgedragen

Stichting Hoogvliegers is een Nederlandse stichting die als doel heeft om zieke of gehandicapte kinderen (6-17 jaar) een bijzonder en onvergetelijk avontuur te laten beleven: zelf een vliegtuig besturen! Een dag zonder zorgen, zonder ziekte of handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder zijn. De vluchten worden mogelijk gemaakt door sponsoren van Stichting Hoogvliegers,

Let’s Talk Tourism – Gezamenlijke periodieke persconferentie
21 september 2021

Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft samen met haar partners het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), BONHATA, Bonaire International Airport (BIA) en de Havenmeester een persconferentie gehouden om een ​​overzicht te geven van het toerisme prestaties in 2021 en een vooruitzicht voor het toerisme voor de winter 2021/2022. Een opmerkelijke aankondiging tijdens de persconferentie van de gedeputeerde van Toerisme, de heer Hennyson Thielman, is dat de overheid een aanzienlijke verhoging heeft voorgesteld van het budget van 3 miljoen USD voor Tourism Corporation Bonaire in de nieuw gepresenteerde voorgestelde regeringsbegroting voor het jaar 2022.


Als onderdeel van het Tourism Recovery Plan hebben de belanghebbenden vandaag de gezamenlijke driemaandelijkse persconferenties voor toerisme geïnitieerd met als doel de samenwerking te bevorderen en onze lokale gemeenschap te informeren over de ontwikkelingen binnen de toeristische sector.

De heer Hennyson Thielman, gedeputeerde voor Toerisme en Economische Zaken, deelde de visie op toerisme van ons eiland, gericht op de groei van inclusief toerisme en de herstelinspanningen na de COVID-crisis. OLB heeft een duidelijke visie uiteengezet op het gebied van Air Service development, Cruise en de implementatie van het Tourism Recovery plan. Verder werd er een update gegeven over de huidige ontwikkelingen zoals de nieuw in te voeren toeristenbelasting, aanvullende financiering voor toerisme-inspanningen en de investering in productontwikkeling, bijvoorbeeld strandverbeteringsprojecten.


De CEO van Tourism Corporation Bonaire, de heer Miles Mercera, sprak over zijn ervaring tijdens de eerste 100 dagen in functie en over de prioriteiten van TCB met betrekking tot het Tourism Recovery plan. Er zijn verschillende initiatieven en projecten ondernomen. De heer Mercera deelde ook de visie van TCB en de gerealiseerde projecten om de definitie van ‘inclusief toerisme’ te bereiken en onze inspanningen om ons erfgoed, mensen en cultuur in ons toeristisch aanbodte integreren. Verder heeft TCB uitleg gegeven over de herpositionering van Bonaire, het proces en de planning. Samenwerking met belanghebbenden is een belangrijk aandachtspunt voor de Tourism Board, die zal beginnen met de eerste jaarlijkse Bonaire Tourism Summit, die plaatsvindt op World Tourism Day op 27 september 2021. TCB heeft de afgelopen maanden ook geïnvesteerd in het verzamelen en beheren van gegevens en TCB deelde inzichten zoals de gemiddelde doorlooptijd van een bezoeker die vanuit Nederland naar Bonaire reist, namelijk 69 dagen, of het gemiddelde aantal nachten op het eiland, dat 20,4 nachten is, waarvan meer dan 50% 14 nachten blijft. De Amerikaanse markt die een belangrijke markt is voor Bonaire heeft een gemiddelde doorlooptijd van 130 dagen en een gemiddelde overnachting van 10,8 nachten waarvan meer dan 50% van onze bezoekers uit de VS tussen de 4-7 nachten verblijven.


Veroesjka de Windt, CEO van BONHATA deelde een update over de accommodatieprestaties voor de maanden juli en augustus 2021 en de prognose voor de komende maanden. In de maand juli was de bezettingsgraad 70% en augustus 75%. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2020 toen de bezettingsgraad 20-25% bedroeg. BONHATA ziet een sterk herstel na Covid en zal blijven samenwerken, investeren met TCB en belanghebbenden.


Onno de Jong, COO van BIA gaf een overzicht van het aantal passagiers dat van januari – augustus 2021 op het eiland arriveerde met inzicht in waar ze vandaan komen. Bonaire verwelkomde tussen januari 2021 en augustus 2021 in totaal 191.163 bezoekers per vliegtuig, met in totaal 5.248 vluchten die aankwamen op Bonaire International Airport. De meeste bezoekers kwamen uit Amsterdam (114.681 pax.), Curaçao (40.990 pax.), Atlanta (6.614 pax.), Miami (5.814 pax.) en Aruba (4.129 pax.).


De havenmeester, de heer Gunther Flanegin, deelde het aantal cruisebezoeken dat gepland staat voor het komende seizoen en de geldende COVID-protocollen. Voor de maand september, staan momenteel 2 cruises gepland, voor oktober 4 cruises en voor de maand november zijn dat er in totaal 22.


De volledige presentatie van de gezamenlijke persconferentie is te downloaden via de volgende link: https://we.tl/t-LjgZOE3Zb6 TCB zal in samenwerking met haar stakeholders onze gemeenschap elk kwartaal blijven informeren over de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen in de toeristische sector.

Vacature Security Officer (m/v)
04 september 2021

Bonaire International Airport N.V. heeft een vacature voor Security Officer. Klik hieronder voor meer informatie.

Vacature Security Officer
BIA geeft presentatie aan delegatie Eerste en Tweede Kamer
27 augustus 2021

Gisteren gaf Bonaire International Airport (BIA) een presentatie aan een delegatie van de Eerste en Tweede Kamer. De delegatie liet zich door BIA informeren over de uitdagingen en de plannen die de luchthaven heeft. In de presentatie werd het masterplan met de toekomstige ontwikkelingen om de groei van het aantal vluchten en passagiers op te kunnen vangen toegelicht. Zo moeten platformen worden verplaatst en uitgebreid om aan de internationaal gestelde veiligheidsnormen te voldoen. De luchthaven heeft daarnaast te maken met een toenemend aantal vluchten en de capaciteit van de terminal is te beperkt om het grote aantal passagiers goed te kunnen verwerken.

Camiel Eurlings benoemd als lid Raad van Commissarissen van BIA
19 juli 2021

Met ingang van 1 augustus 2021 is de heer Camiel Eurlings benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Bonaire International Airport N.V. De heer Eurlings brengt expertise op het gebied van luchtvaart, governance en bestuur in en heeft een uitgebreide staat van dienst; zo was hij onder andere Minister van Verkeer en Waterstaat en CEO van KLM. De heer Eurlings heeft verschillende posities bekleed als toezichthouder.

Op het privaat vlak was hij bijvoorbeeld toezichthouder bij onder andere American Express Global Business Travel en GOL Airlines. Op het snijvlak van publiek en privaat was hij als toenmalig bewindspersoon de eindverantwoordelijk toezichthouder bij organisaties als de Luchtverkeersleiding Nederland, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de Rijksdienst Wegverkeer.

De heer Eurlings is voorgedragen door de Raad van Commissarissen na een intensieve procedure waaraan meer dan 60 geïnteresseerden hebben deelgenomen. Met de benoeming van de heer Eurlings bestaat de Raad van Commissarissen uit drie leden: naast de heer Eurlings zijn dat Angel Bermudez en Marco van de Kreeke (voorzitter). BIA is zeer verheugd met de aanstelling van de heer Eurlings en ziet uit naar een prettige en succesvolle samenwerking.